Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2017

remeeember
19:33
2380 4714
Reposted fromdailylife dailylife viatobecontinued tobecontinued
remeeember
19:32
3107 ce58
Reposted froma-antimatter a-antimatter viamorsik morsik
19:32
7839 48f3
Reposted fromapkinesis apkinesis viawordshurt wordshurt
remeeember
19:30
4230 41e1

February 17 2017

remeeember
22:20
Ponoć biorą się z tego, że mózg sądzi, że ciało obumiera. Te nagłe skurcze to taki sygnał alarmowy w stylu "rusz dupę, bo umrzesz".
Reposted fromzusia zusia viatobecontinued tobecontinued
remeeember
22:20
6294 cdfa
Reposted fromgabrynia gabrynia viajnna jnna
remeeember
22:19
Nie dotykajcie malutkich zwierzątek w lesie, bo tym sposobem je uśmiercicie!
Reposted fromlesnystworek lesnystworek viajnna jnna
remeeember
22:16
Reposted fromdimer dimer viajnna jnna
remeeember
22:16

Fjaðrárgljúfur. South Iceland.

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viajnna jnna
remeeember
22:15
6135 4018
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakiks kiks
22:11
4176 4d70 500
remeeember
22:11
5573 de8f 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viaeternaljourney eternaljourney
remeeember
22:11
kto też skończył sesję i mieści się w deficycie?
Reposted fromwymaziane wymaziane viaeternaljourney eternaljourney
remeeember
22:09
3250 2539 500
Reposted fromoblivions oblivions viabelieve17 believe17

February 16 2017

remeeember
18:33
Chciałabym dla niego utrzymywać dom w czystości i robić zapasy na zimę, kompoty, konfitury, marynować grzyby, kwasić ogórki, butelkować szczaw, pomidory, kisić kapustę i inne wspaniałości. Chciałabym mu zrobić na drutach albo na szydełku długi długi ciepły szalik i ciepły sweter, i ciepłe rękawiczki, i ciepłą czapkę, i bardzo ciepłe skarpety, i w ogóle. Bo to tak jest, że dla siebie, owszem, można coś tam zrobić, ale dla drugiego człowieka to już można coś niesamowicie pięknego zrobić, wszystko. Wszystko.
— bezbłędny Stachura
Reposted frommartinif16 martinif16 viaCuukierek Cuukierek
remeeember
17:55
Kiedy człowiek dorasta traci też przyjaciół - jeśli ma szczęście to tylko tych niewłaściwych, którzy może nie są tak dobrzy, jak się o nich kiedyś myślało. Jeśli masz szczęście, to uda się utrzymać tych, którzy są prawdziwymi przyjaciółmi, tych, którzy zawsze przy tobie trwali. Nawet jeśli tobie się wydawało, że nie trwają. Bo tacy przyjaciele są cenniejsi od wszelkich diademów świata.
— Meg Cabot
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakatalama katalama
remeeember
17:25
8518 2295 500
remeeember
17:25
8517 e615 500
Reposted byBrainy Brainy
remeeember
17:25
8516 5721
remeeember
17:25
8515 fe28 500
Reposted byBrainyRekrut-K
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl