Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2017

remeeember
21:41
Zamiast czytać głupie rady, lepiej czytać dobrą literaturę. Każdą książkę - od noblowskich arcydzieł po kioskową szmirę - napisał żywy człowiek, który oddychał, jadł, z kimś sypiał, o czymś marzył, czegoś się bał, a przede wszystkim chciał opowiedzieć nam swoje doświadczenie.
— Jakub Żulczyk
Reposted frompesy pesy viaAmberfromgao Amberfromgao

July 20 2017

14:59
remeeember
14:56
remeeember
14:56
Nigdy nie błagaj o miłość, przyjaźń ani zaufanie.
— Salla Simukka – Białe jak śnieg

July 16 2017

remeeember
19:53
2417 31ff
remeeember
19:53
2416 4cb7
Reposted byhash hash
remeeember
19:53
2415 a875
remeeember
19:52
2412 cdc0
Reposted bykazdysieliczy kazdysieliczy
remeeember
19:52
2411 8bd5
Reposted byLaColieoutlinedouxsouvenirs
remeeember
19:52
2408 72b6
remeeember
19:52
2407 ff14 500
remeeember
19:51
2406 d0b3 500
Reposted bykazdysieliczy kazdysieliczy
remeeember
19:50
2402 f385
remeeember
19:50
Nieważne, że czasami będziesz miała ochotę wszystko rzucić i poddać się. Nieważne, że wielokrotnie stwierdzisz, iż to nie ma sensu. Nieważne, że poczujesz nagle, iż wszyscy wokół spiskują za Twoimi plecami, odbierając Ci szczęście. Nieważne, że momentami będziesz zmęczona. Nieważne nawet, że będziesz sama, że będzie szaro, zimno i jakoś nie tak… Jesteś warta wszystkiego. Wygrasz.
— N. Belcik
remeeember
19:48
2395 c02c 500
remeeember
19:47
2392 06b2 500
remeeember
19:47
2391 067e 500
remeeember
19:47
2385 05a5

July 15 2017

21:39
9202 8d39 500
Reposted fromecto ecto viastarryeyed starryeyed
remeeember
21:39
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl