Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 13 2017

remeeember
18:36
1493 8e92
remeeember
18:36
1492 96de 500
Reposted byKohukobietySyndromhugostiglitzcharlieainthomekakalowylubisztosukojeyjeyjeyhugostiglitzodurzony
remeeember
18:36
1490 e9e3
remeeember
18:35
1486 d169 500
remeeember
18:35
1484 fe74 500
remeeember
18:27
Poza tym jest na świecie taki rodzaj smutku, którego nie można wyrazić łzami. Nie można go nikomu wytłumaczyć. Nie mogąc przybrać żadnego kształtu, osiada cicho na dnie serca jak śnieg podczas bezwietrznej nocy.
— Haruki Murakami – Koniec świata i hard-boiled wonderland
Reposted fromliliowadusza liliowadusza viakatalama katalama
remeeember
18:27
Nie byłam sobą przez kilka miesięcy, ale nikt nawet tego nie zauważył.
— wieczornie
Reposted fromweightless weightless viakatalama katalama
remeeember
16:19
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin

September 05 2017

remeeember
20:00
2840 a86d 500
remeeember
19:59
2832 75e6 500
remeeember
19:59
2826 b926
remeeember
19:59
2821 edc7
Reposted byKohu Kohu
remeeember
19:58
2820 073d
Reposted byKohu Kohu
remeeember
19:58
2819 c701 500
remeeember
19:58
2803 6d28
remeeember
19:58
2793 6164 500
Reposted byKohu Kohu

August 28 2017

remeeember
14:16
4781 0cf6 500
remeeember
14:15
4768 d106
remeeember
14:15
remeeember
14:15
4747 0610 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl